کتاب های drs

نمایش دادن همه 27 نتیجه

کالاهای موجود

مجموعه کتاب­ های DRS پرستاری یا همان مرور جامع حاصل سال­ها تجربه­‌ی انتشار کتاب های پرستاری­ است که بر اساس نیاز دانشجویان و به ­خصوص فارغ­ التحصیلان شاغل و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد تدوین شده است تا در حین مطالعه برای آزمون­ها، از نکات آموزشی و بالینی نیز حداکثر بهره ­وری را داشته باشند. اطمینان داشته باشید که با مطالعه این خلاصه­ ها، نکات کلیدی زیادی را نیز خواهید آموخت که در بالین قابل استفاده است.

مطالعه این کتاب برای شرکت در آزمون های استخدامی و کارشناسی ارشد توصیه می گردد.

مرور جامع DRS پرستاری داخلی و جراحی

برای نگارش کتاب drs داخلی جراحی از منبع اصلی کارشناسی ارشد یعنی پرستاری داخلی جراحی برونر و در برخی موارد از فیپس و بلک استفاده شده است در تلخیص مطالب سعی بر این بوده است که بیشترین نکات کلیدی، آموزشی و بالینی را دربرداشته باشد تا پاسخگوی نیاز شما در این زمینه باشد. در پایان هر مبحث نکات کلیدی و برخی تست‌های منتخب از کنکورها و آزمون‌های RN جهت خودآزمایی آمده است.

برخی از مهمترین ویژگی‌های این کتاب به شرح زیر است:

 • خلاصه جامع و کاربردی مباحث بر اساس پرستاری داخلی جراحی برونر
 • نمونه تست های طبقه بندی شده برای هر فصل
 • در بردارنده ی مفاهیم و نکات کلیدی برای هر فصل
 • نکات کلیدی و برخی تست‌های منتخب از کنکورها و آزمون های RNجهت خودآزمای
 • مناسب برای شرکت در آزمون های استخدامی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری

مرور DRS جامع پرستاری کودکان

کتاب drs کودکان را جهت دستیابی سریع به مطالب وآمادگی برای آزمون های کارشناسی ارشد، فینال وRN را بر اساس آخرین سرفصل شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی تدوین شده است.

برخی از مهمترین ویژگی های این کتاب به شرح زیر است:

 • دستیابی سریع به مطالب وآمادگی برای آزمون های کارشناسی ارشد، فینال و RN
 • تدوین شده بر اساس آخرین سرفصل شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی
 • مناسب برای شرکت در آزمون های استخدامی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری

مرور جامع DRS روان پرستاری

کتاب drs روان پرستاری با سبک ساده و کاربردی، براسـاس پرسـتاری بـالینی در دو بخـش روان 1 و 2 تألیف و گردآوری شده است. از نکات برجسته و حایز اهمیت این کتاب، سـبک نگـارش آن اسـت کـه درابتدای هر فصل مطالب به صورت روان توضیح داده شده است. در این میان مطالب مهمتر به صورت نکته یا در داخل کادر و جدول مشخص گردیده است. در انتهای هر فصل، نکـات کنکورهـای 35 سـال اخیـر از مباحـث مربوطـه بـه صورت نکات کلیدی و در قسمت پایان هر فصل هم سؤالات پرتکرار آزمون های چنـد سـال اخیـر کارشناسـی ارشـد پرستاری گردآوری شده است.

برخی از مهمترین ویژگی های این کتاب به شرح زیر است:

 • خلاصه جامع و کاربردی مباحث بر اساس منابع معتبر
 • نمونه تست های طبقه بندی شده برای هر فصل
 • در بردارنده ی مفاهیم و نکات کلیدی برای هر فصل
 • برگزیده ی نمونه سوالات ارشد
 • جدول توزیع سوالات ارشد سال های اخیر
 • مناسب برای شرکت در آزمون های استخدامی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری

مرور جامع DRS پرستاری سلامت جامعه

این کتاب، یکی از مجموعه کتابهای سری مرور جامع می باشد که ترجمه و تألیفی است از آخرین ویراسـت منـابع داخلی و خارجی بهداشت جامعه. در کتاب drs بهداشت جامعه سعی شده است که نکات اصلی مباحث را (طبق سرفصل دروس پرستاری بهداشـت جامعـه، دوره ی کارشناسی پرستاری) عنوان شود و در پایان هر فصل، سئوالات آزمون هـای کارشناسـی ارشـد سـنوات گذشته ی وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و تربیت مدرس و سئوالات متفرقـه ی دیگـری پاسـخ داده شـده است. پاسخ بیشتر سئوالات در متن اصلی وجود دارد و در مورد بقیه ی سئوالات نیز تلاش شـده کـه بـه صورت تشریحی پاسخ داده شود.

برخی از مهمترین ویژگی های این کتاب به شرح زیر است:

 • خلاصه جامع و کاربردی مباحث بر اساس منابع معتبر
 • سوالات آزمون های کارشناسی ارشد سنوات گذشته وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد وتربیت مدرس
 • مناسب برای دانشجویان پرستاری و داوطلبان شرکت در آزمون های استخدامی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری

مرور جامع DRS پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان

برخی از مهمترین ویژگی های کتاب drs مادر و نوزاد به شرح زیر است:

 • براساس آخرین سر فصل دورس و منابع کارشناسی ارشد، لیفر و لودرمیلک
 • خلاصه جامع و کاربردی مباحث بر اساس منابع معتبر
 • نمونه تست های طبقه بندی شده برای هر فصل
 • دربردارنده ی مفاهیم و نکات کلیدی برای هر فصل
 • برگزیده ی نمونه سوالات ارشد
 • مناسب برای شرکت در آزمون‌های استخدامی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری
اطلاعات بیشتر ...