ژنتیک کانر

نمایش دادن همه 2 نتیجه

کالاهای موجود

کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر یکی از معتبرترین منابع ژنتیک پزشکی در دنیا است که از سال 1984 در چاپ های متعدد و ویرایش های جدید عرضه شده است .در ویراست ششم کتاب ژنتیک پزشکی آخرین اطلاعات در زمینه های مختلف مانند پروژه ژنوم انسان و همچنین چندین تکنیک جدید ژنتیک مولکولی و آنالیز کروموزومی به روز گردیده است .

در بخش بندی کتاب ابتدا نکات پایه مرور گردیده و در مباحث بعدی کاربردها مورد بررسی و تاکید قرار گرفته اند. جامعیت عناوین طرح شده و دقت نظر در ارائه کامل و موجز مباحث ، به خواننده این امکان را میدهد تا در فرصت محدود به سطح مناسبی از دانش پزشکی دست یابد.

اطلاعات بیشتر ...