فارماکولوژی پرستاری

نمایش دادن همه 5 نتیجه

کالاهای موجود

بهترین کتاب فارماکولوژی پرستاری

کتاب فارماکولوژی برای پرستاران با اغلب کتب فارماکولوژی تفاوت دارد و اساس شکل گیری آن بهره گیری از کتب متعدد فارماکولوژی پزشکی و پیراپزشکی و ارائه ساختار جدید و در عین حال ساده و پرمحتوا به مفاهیم فارماکولوژی بوده است.

تدریس درس فارماکولوژی در گروه های پیراپزشکی اغلب با اتکا به جزوه های درسی صورت می گیرد و اغلب اساتید به اجبار بخش زیادی از اوقات تدریس را مصروف نوشتن جزوه های دانشجویان می کنند.

اطلاعات بیشتر ...