نوروسایکولوژی

نمایش دادن همه 15 نتیجه

کالاهای موجود

عصب‌روان‌شناسی یا نوروسایکولوژی (Neuropsychology) شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به بررسی و مطالعهٔ علمی رابطهٔ شناخت و رفتار با مغز و سیستم عصبی در انسان می‌پردازد. به متخصصینی که در زمینهٔ عصب روانشناسی تحصیل و فعالیت می‌کنند، عصب‌روان‌شناس یا نوروسایکولوژیست می‌گوییم. در این نوشته شما را با این شاخهٔ نوپا در دانش روان‌شناسی آشنا خواهم کرد.

واژهٔ نوروسایکولوژی از نورو به معنای عصب و سایکولوژی به معنای روان‌شناسی تشکیل شده است. و همان‌گونه که از نام آن پیداست این شاخه از دانش از پیوستگی دانش عصب‌شناسی و روان‌شناسی پدید آمده است. در حقیقت زمینهٔ کاری نوروسایکولوژیست، مطالعهٔ رابطهٔ میان مغز، رفتار و فرآیندهای روانی انسان است. متخصصان این رشته به بررسی اثرات آسیب‌ها و بیماری‌های مغزی و عصبی روی ذهن و رفتار انسان می‌پردازند.

نوروسایکولوژی آزمایشگاهی: این شاخه به مطالعهٔ رابطهٔ میان رفتار و مغز در موجودات زنده می‌پردازد.
نوروسایکولوژی شناختی: این شاخه به مطالعهٔ شناخت و فرآیندهای روانی در انسان‌ها می‌پردازد.
نوروسایکولوژی رفتاری: مطالعهٔ اصول عصب‌روان‌شناسی و نظریه‌های رفتاری است.
نوروسایکولوژی بالینی: مطالعهٔ روابط میان مغز و مسائل بالینی در انسان است.

اطلاعات بیشتر ...