روانشناسی بالینی

نمایش 1–28 از 41 نتیجه

کالاهای موجود

این کتاب‌های رفرنس اغلب از سوی وزارت به این دلیل اعلام می‌شوند که داوطلبان بدانند سوالات کنکور ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت از کدام منبع طرح می‌شوند و این موضوع اصلاً به این معنی نیست که داوطلبان باید از این منابع برای قبولی در این آزمون استفاده کنند. البته اگر داوطلب وقت کافی برای مطالعه کتاب رفرنس داشته باشد و بتواند نکات آن را استخراج کند، این کتاب‌ها نیز می‌توانند مرجع خوبی برای آزمون باشند، به شرطی که بتوان برنامه‌ریزی درستی برای مطالعه آن‌ها داشت.

منابع کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی
آمار و روش تحقیق1- روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی دکتر دلاور
نظریه‌های شخصیت و نظریه‌های روان‌درمانی1- نظریه های شخصیت فیست ترجمه سید محمدی
2- کاربست مشاوره و روان درمانی تألیف کری – ترجمه سید محمدی3- منبع توصیه شده: تاس مارنات
روانشناسی عمومی و رشد1- زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه دکتر براهنی
2- روانشناسی رشد لورا برک یحیی سید محمدی جلد اول و دوم
3- خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک آخرین ویراست
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک1- روانشناسی فیزیولوژیکی جیمز کالات یحیی سید محمدی
2- مقدمات نوروسایکولوژی تألیف دکتر داود معظمی
3- خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک آخرین ویراست
4- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان1- رابرت کائین (1389) مشاوره پیشگیرانه ترجمه دکتر سهرایی و همکاران شرکت
2- کی پارکر، جان اورت پارک (1393) کلیات خدمات بهداشتی، جلد دوم مترجم دکتر شجاعی
3- کاپلان و سادوک (آخرین چاپ) خلاصه روانپزشکی – ترجمه رضاعی
4- جفری پی کرامر، داگلاس ای برستاین و ویکی پرز (آخرین چاپ) روانشناسی بالینی کرامر ترجمه مهرداد فیروزبخت
5- کیت تودر (1382) ارتقای سلامت روان ترجمه دکتر خواجوی، مهین درستی و همکاران،
روانشناسی بالینی1- روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برستاین و ویکی پرز مهرداد فیروز بخت
(شامل روانشناسی بالینی، نابهنجاری، آسیب‌شناسی، ارزیابی روانشناختی)2- راهنمای سنجش روانی جلد 1 و 2 تألیف گری گریت – مارنات ترجمه دکتر حسن پاشا شریفی
3- اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-IV-R تألیف اکهارت اوتمر، زیگلیند اوتمر، ترجمه دکتر مهدی نصر اصفهانی، جلد 1
4- آسیب شناسی روانی ترجمه دکتر حمید شمسی پور جلد 1 و 2 تألیف دکتر دیویدسون
5- خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک آخرین ویراست
6- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)
7- رابین دیماتیو (آخرین چاپ) روانشناسی سلامت ترجمه موسوی اصل جلد دوم، سالاری فر، آذربایجانی و عباسی، انتشارات سمت (فصل‌های 10، 8، 11، 14)
زبان عمومی1- Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson.
2- KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.
3- Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT.
4- Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press.
5- Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.
6- Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

منابع فوق منابع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت هستند که اغلب آن‌ها یا حجم بسیار زیادی دارند یا نمی‌توان کتاب آن‌ها را خریداری کرد! چراکه چاپ کتاب‌ها به قدری قدیمی است که نمونه آن‌ها پیدا نمی‌شوند. به‌علاوه مطالب این کتاب‌ها همگی آموزشی هستند و به هیچ وجه کنکوری نیستند، بنابراین بهتر است اگر زمان کمی تاکنکور دارید به منابع ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 1401 تا این حد بسنده کنید که بدانید سوالات از چه مراجعی طرح می‌شوند.

اطلاعات بیشتر ...