اتاق عمل

نمایش 1–28 از 126 نتیجه

کالاهای موجود

منابع آزمون کارشناسی ارشد اتاق عمل 1401

همانطور که می دانید به دلیل ظرفیت کم پذیرش در رشته ارشد اتاق عمل و زیاد بودن رفرنس اعلام شده قبولی در این رشته با داشتن منابع کنکوری طبقه بندی شده و اطلاع از سرفصل هایی که باید بخوانید امکان پذیر است.

مهم ترین تغییر در منابع آزمون کارشناسی اتاق عمل، حذف کتاب های دکتر لیلا ساداتی و گلچینی از لیست منابع بود که هم اکنون رفرنس های اصلی این رشته کتاب هایی هم چون الکساندر و بری کوهن بعنوان منبع اصلی کنکور ارشد اتاق عمل معرفی شده است. البته ترجمه فارسی منابع فوق توسط ناشرین مختلف به بازار ارائه شده است. همچنین می توانید کتاب های خلاصه که این منابع تهیه شده است را تهیه کنید.

 کارشناسی ارشد اتاق عمل سال 1401
 اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب

1.berry and kohn’s operating room technique.nancymarie Phillips.publisher mosby.lastedition.

2.surgical technology for the surgical technologist.a positive care approach publisher Delmar learning.last editinon

3.alexander’s surgical procedures…jane C.Rothrock,sherri alexander.last edition

.4. surgical instrumentation.an interactive approach.renne nemitz,last edition.

کتاب اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب دکتر گلچینی

بیماریهای داخلی و جراحی

1-brunners and suddarth’s textbook of medical – surgical nursing Suzanne c.smeltzer,Brenda G.bare,Janice L.Hinkle,Kerry H.Cheever.last edition.

کتاب برونر

کتاب drs داخلی و جراحی

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف

 1.berry and kohn’s operating room technique.nancy marin Phillips.publisher mosby.last edition.

2. surgical technology for the surgical technol.a positive care approach. Publisher Delmar learning.last edition

3. Alexander’s surgical procedures. Jane C. Rothrock, Sherri Alexander. last Edition.

کتاب تکنیک اتاق عمل بری و کهن

کتاب الکساندر جراحی

آناتومی کالبدشناسی عمومی انسانی علیرضا محرری
خلاصه آناتومی گری دکتر گلچینی
 بیهوشی و احیاء 1. berry and kohn’s operating room technique.nancy marie Phillips.publisher mosby.last edition.
2. آخرین پروتکل اعلام شده در خصوص احیاء قلبی ریوی توسط انجمن قلب آمریکا
 زبان عمومیکتاب زبان ارشد وزارت بهداشت: کتاب زبان لزگی، کتاب زبان مهاجرنیا و…

اطلاعات بیشتر ...