منابع ارشد اکولوژی انسانی

منابع ارشد اکولوژی انسانی

هر ساله با آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منابع آزمون رشته های گروه پزشکی را در سایت رسمی خود اعلام می نماید. منابعی که در جدول زیر مشاهده می کنید طبق اعلام وزارت بهداشت برای رشته ارشد اکولوژی انسانی به نگارش درآمده اند که می توانید نسبت به تهیه و مطالعه آن ها اقدام نمایید.

اکولوژی انسانی
درسمنابع
مبانی اکولوژی انسانیSher, A. and M. Molles (2022). Ecology: Concepts and Applications, McGraw Hill.
اکولوژی انسانی؛ محمد رضا اردکانی؛ انتشارات دانشگاه تهران
سلامت همگانی و اکولوژی انسانی؛ جان ام لاست ( اوتا وا ، دسامبر ١٩٩۶ ) و آخرین پژ و هشهای بین المللی ٢٠٠٠ ) ترجمه و تالیف دکترسیمین آذری و هفت نفر دیگر از اساتید اعضاء هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و جلیل فتح آبادی ویرایش دکتر فرشته فرزیان پور  فصول ١١-٩-۶-۴-٣-١
Marten, G. G. (2010). Human ecology: Basic concepts for sustainable development, Routledge.
جمعیت و تنظیم خانوادهدانش خانواده ؛ محمد رضا سالاری فر، حسین محمودیان، فیروزه غفاری؛ انتشارات سمت
مقدمات آمار زیستیاصول و روشهای آمار زیستی دانیل مترجم : محمد تقی آیت اللهی ناشر امیر کبیر ، تهران
روشهای آماری و شاخص های بهداشتی دکتر کاظم محمد و همکاران
بهداشت عمومیبرنامه و راهنمای ایمن سازی؛ مصوب کمیته کشوری ایمن سازی وزارت بهداشت ؛ تهران: صندوق کودکان سازمان ملل متحد
کتاب جامع بهداشت عمومی دکتر حسین حاتمی و همکاران
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *