منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی 1402

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی 1402

هر ساله با آغاز ثبت نام آزمون دستیاری، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منابع آزمون رشته های گروه دندانپزشکی را در سایت رسمی خود اعلام می نماید. منابعی که در جدول زیر مشاهده می کنید طبق اعلام وزارت بهداشت برای آزمون دستیاری دندانپزشکی به نگارش درآمده اند که می توانید نسبت به تهیه و مطالعه آن ها اقدام نمایید.

منابع آزمون دستیار دندانپزشک
درسمنابع
بیماری های دهان، فک و صورتکتاب Glick M. Burket’s Oral Medicine. 12th Ed. 2015
کتاب 2011 .Falace DA , Little J. Dental Management in the Medically Compromised Patient. 12th Ed
دندانپزشکی کودکانکتاب Nowak A. Pediatric Dentistry. 2019
پروتزهای دندانیکتاب Schillingberg HT. Fundamental of Fixed Prosthodontics Dentistry. 4th Ed. 2012
کتاب Carr AB. Mc Cracken’s Removable Partial Prosto.12th Ed. 2011
کتاب Zarb G , Hobkirk J. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. 13th Ed. 2013
جراحی دهان، فک و صورتکتاب Contemporary Oral and maxillofacial Surgery , 7th Ed , James Hupp. 2019
کتاب Hand book of Local anesthesia, 6th Ed, Stanley F Malamed. 2013
اندودانتیکسکتاب Torabinejad M , Walton RE. Endodontics 5th Edition. Principles and Practice. Saunders. 2015
رادیولوژی دهان، فک و صورتWhite SC , Pharoah MJ. Oral Radiology , Principles and Interpretation. 2019
ارتودانتیکسکتاب Contemporary Orthodontics. William R. Proffit. 6th Ed. 2019
مواد دندانیکتاب Introduction to dental materials , Richard Van Noort , 4th Ed. 2013
کتاب Dental Materials: Foundations and Applications , Powers , John M. and Wataha John C. Eleventh Edition
سلامت دندان و دندانپزشکی اجتماعیکتاب سلامت دندان و دندانپزشکی اجتماعی، جهاد دانشگاهی
پریودانتیکسکتاب Carranza’s Clinical Periodontology. 2019
دندانپزشکی ترمیمیکتاب Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig’s Restorative Dental Materials.14th Ed. 2018
کتاب Andre Ritter. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 7th Ed. 2018
آسیب شناسی دهان، فک و صورتکتاب Neville. Oral and Maxillofacial Pathology. 2016
زبان عمومیزبان ارشد وزارت بهداشت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *