ژنتیک کلاگ

نمایش دادن همه 4 نتیجه

کالاهای موجود

کتاب اصول ژنتیک کلاگ ترجمه کتاب Concept of Genetics بر مفاهیم پایه ای ژنتیک و بیان تاریخچه با بیانی رسا، فراهم نمودن چندین دیدگاه در حل مسئله، و نیز حل مسائل به صورت تشریحی تاکید دارد.

تاکید بر مفاهیم پایه ای ژنتیک.

بیان شفاف و مستقیم مطالب تا دانشجویان بتوانند مطالب را بدون هیچگونه شک و تردیدی مرد مطالعه و بررسی قرار دهند.

تایید بر فراهم آوردن چندین دیدگاه در حل مسائل.

فراهم نمودن یک تاریخچه قوی برای ژنتیک تا به صورتی زیبا توضیح داده شود که چگونه اطلاعات ژنتیکی در طی تحقیقات علمی فراهم شده است.

استفاده از تصاویر واضح و گویا و مناسب جهت توضیح دادن مطالب موجود در کتاب.

اطلاعات بیشتر ...